ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

Friday, April 10, 2015

Guest speaker for Thailand Dataverse from STOU

The first day of the intellectual seminar by Faculty of Arts, Information Science Department. What a great day for speakers and audiences. Learning to share from each other and help spreading the open data contribution. Ready for the second day workshop. Cheer! 
Thank you again for very generous and kind welcome from Asso.Prof.Dr.Namtip Asso.Prof.Chumnan, Dr.Thitima

.

Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews