ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Thursday, April 06, 2017

Appreciated the warm welcome from the Burapha University staffs

Start working at Burapha University from April 18, 2017
At The Faculty of Informatics, Burapha University (BUU)
LIFE IS BETTER AT THE BEACH!!!!!!
I'm incredibly excited to announce that i am working as a lecturer position with Burapha University, Faculty of Informatics, Bangsan, Chonburi. And start working in Mid- April 2017. At Burapha University (BUU), I'll be working with undergraduate and graduate students from CS, IT, Informatics, and SE departments who are trying to bring their works and pursue the dream of being Programmers, Software Engineers, Data Scientists, etc.Now preparing for teaching 2 courses which are Human Resource Management and Social Issues and Ethics for IT professionalI am unbelievably grateful to everyone who has helped meet to this point in my career and thank you all staffs in the faculty of informatics, BUU for super kind and warm welcome, especially Assistant Professor Dr. Krisana, Assistant Professor Dr.Suwanna, Assistant Professor Dr.Sunisa, Assistant Professor Dr.Komate and Assistant Professor Dr. Nattanon; also Khun Raveenun (secretary of Faculty of Informatics)--- I can’t thank you enough.I wouldn't be where I am today without the love and support I've received from all the people I've crossed paths with. I especially want to thank my parents, my family and especially Aj. Nattanun for their love, support, and sacrifice. See you in Bangsan, all my dear friends; you are always welcome to my 7th floor condo by the beach for coffee *****“My life is my journey with GOD” Amen

Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews