ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Friday, January 16, 2015

Editor in Chief of International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI)

 

The International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI) explores the innovative utilization of the Internet and other information and communication technologies in the field. Presenting current studies on the nature, processes, and practices of e-entrepreneurship and innovation, this journal contains theoretical and practical approaches, as well as challenges, legal and ethical issues, and future trends. IJEEI develops a comprehensive and theoretical framework by using a multidisciplinary approach to e-entrepreneurship and innovation for researchers and practitioners.Indices

Bacon's Media Directory
IndexCopernicus
Library & Information Science Abstracts (LISA)
The Standard Periodical Directory
Ulrich's Periodicals Directory
 

Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews