ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Saturday, January 11, 2014

Thailand Children's day and Happy Sabbath

วันนี้ได้ฟังคำเทศนาจาก ศจ.อนุชา แซ่ย่อง เรื่อง "ทำสิ่งที่คิดว่า....เป็นไปไม่ได้" ด้วยแรงกระตุ้น ด้วยแรงหนุนใจ ด้วยพระวจนะจากพระเจ้า เราทุกคนสามารถทำได้อย่างแน่นอน ขอเพียงเชื่อมั่นในแผนการของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราเถิด นอกจากนั้นวันนี้ยังได้พบ "คุณหมอนิค" (Doctor Nick Walters) และ "ป้าเฟย์" (Faye) ของหลานๆ ที่เมตตาต่อ ผมและ อ.ลักษณ์ นำการ์ด (I said a Prayer for you today)และหนังสือของขวัญปีใหม่ (God Moments for You) รวมทั้งกำลังใจมาให้เราอย่างอบอุ่นเหมือนเดิม ป้าเฟย์มาแสดงความยินดีกับเราสำหรับภาพและข่าวเรื่องการเข้าพิธีบัพติศมา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ทั้งสองท่านหนุนใจเรามาโดยตลอด......... อีกทั้งวันนี้เรายังได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ "พี่บูรณ์" ภรรยาของ ศจ.อนุชา พี่บูรณ์บอกเราว่า "ดีใจมากที่เห็นเราเข้าพิธี (บัพติศมา)" นอกจากนั้น ผมยังได้รับ "ใบประกาศนียบัตรของการรับบัพติศมา" (Certificate of Baptism In Harmony With Our Lord's Command....Received Into The Seventh-Day Adventist Church Of Thailand) จากมือของ ศจ. อนุชา แซ่ย่อง โดยท่านยังได้ชักชวนให้เราทั้งสองคนมาช่วยกันทำงานให้พระเจ้าในการเผยแพร่พระวัจนะของพระองค์ ซึ่งสามารถเริ่มได้จากช่วง "โรงเรียนสะบาโต" ในตอนเช้าของทุกวันเสาร์ ผมกับ อ.ลักษณ์ รู้สึกยินดีและดีใจที่จะได้ทำงานรับใช้พระเจ้า เพื่อถ่ายทอดความ สื่อความหมายไปยังเพื่อนๆ พี่ๆ ชาวคริสเตียนโปรแตสแตนท์ ภารกิจนี้ไม่ง่ายเลย...แต่...เราทั้งสองคน ต้อง"ทำสิ่งที่คิดว่า....เป็นไปไม่ได้" ให้ได้...ด้วยการอธิษฐานขอ "สติปัญญา" ต่อพระเจ้าเพื่อภารกิจที่สำคัญนี้...เอเมน

บันทึกวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 [2014]
Unlike ·  · 

Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews