ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Friday, May 25, 2012

DICTAP2012

The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC), UTCC and NECTEC
The 2nd DICTAP hosted by Computer Sciecnce Department, School of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce(UTCC), 16- 18 May, 2012.
Thank you so very much for all presenters participants and UTCC staffs to made it all happen successfully.
Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen as the General Chair
Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews